...Berme život s úsměvem, ať už je jaký je...:-)

Červen 2007

Atlantida

1. června 2007 v 16:24 Zajímavosti
Někde daleko za Héraklovými sloupy, tedy za Gibraltarem, ležela prý ve starověku země s neobyčejně vyspělou kulturou. Měla důmyslné státní zřízení, velkolepé stavby a nesmírné bohatství. Během jedné jediné noci se však země propadla do moře, snad následkem zemětřesení, sopečné erupce či jiné katastrofy.